Juridische informatie

  1. Sitepresentatie

Conform artikel 6 van de wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, dienen gebruikers van de website www.Schortenhuis.nl kennis te nemen van de identiteit van de verschillende betrokkenen bij de oprichting en het beheer ervan:

Eigenaar : Schortenhuis

Maker : Schortenhuis

Publicatiebeheerder : Schortenhuis – hello@Schortenhuis.nl

De publicatiebeheerder kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.

Webmaster : Schortenhuis – hello@Schortenhuis.nl

Hosting : Shopify – Shopify – 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, Ontario K2P 1L4

  1. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.Schortenhuis.nl impliceert volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de website worden geadviseerd deze regelmatig te raadplegen.

De website www.Schortenhuis.nl is normaal gesproken altijd toegankelijk, behalve tijdens technisch onderhoud. In dat geval zal Schortenhuis proberen de gebruikers vooraf te informeren over onderhoudsdata en -tijden.

Schortenhuis werkt de website www.Schortenhuis.nl regelmatig bij. De wettelijke vermeldingen kunnen ook op elk moment worden gewijzigd en zijn bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen.

  1. Beschrijving van de geleverde diensten

De website www.Schortenhuis.nl heeft als doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf Schortenhuis.

Schortenhuis streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website www.Schortenhuis.nl. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door haarzelf of door externe partners die haar van deze informatie voorzien.

Alle op de website www.Schortenhuis.nl gegeven informatie is indicatief en kan veranderen. Bovendien zijn de gegevens op de website www.Schortenhuis.nl niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

  1. Contractuele beperkingen betreffende technische gegevens

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien moet de gebruiker van de site toegang hebben met behulp van recente apparatuur, vrij van virussen en met een bijgewerkte laatste generatie browser.

  1. Intellectueel eigendom en vervalsing

Schortenhuis bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft rechten om alle items die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, waaronder tekst, afbeeldingen, graphics, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schortenhuis.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de inhoud ervan wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Code van Intellectuele Eigendom.